Menu

 

 

 

 

 

STRONG OUTSOURCING

UW FULL SERVICE PARTNER

 

 

 

 

 


STRONG OUTSOURCING

DISCLAIMER

 

 

Disclaimer
 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Strong Outsourcing B.V., zoals deze beschikbaar is gesteld door Strong Outsourcing B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden. 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Strong Outsourcing B.V., is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Strong Outsourcing B.V.. 

Geen garantie op juistheid 

Strong Outsourcing B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en / of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

Strong Outsourcing B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige increase traffic to website waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Strong Outsourcing B.V. op deze pagina. 

Onze contactgegevens.

Strong Outsourcing B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1
1066 JR Amsterdam

Tel:     
 +31 (0)20 - 238 7591
Email:   info@strongoutsourcing.com